ขนส่งสินค้าผ่านแดน (CLMV)   

ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย-ลาว เขมร พม่า ทางรถยนต์ตามด่านต่างๆ ได้แก่ หนองคาย-ท่านาแล้ง ,นครพนม-ท่าแขก ,มุกดาหาร-สวันนะเขต ,พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก เป็นต้น

สามารถให้บริการ one stop services จากต่างประเทศผ่านไทยไปลาว เขมร พม่า

เป็นผู้ประกอบการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยบริษัทมีรถบรรทุกทั้ง 4 ล้อและเทลเลอร์คอยให้บริการขนส่งสินค้า

 

     

- ขนส่งสินค้าผ่านแดน (CLMV)

- ขนส่งสินค้าภายในประเทศ (DOMESTICS)

- บริการพิธีการศุลกากร ทางเรือ, อากาศ และทางบก

- บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FREIGHT FORWARDER & WORLDWIDE AGENT)

- บริการอื่นๆ

     
 
AEC HUB LOGISTICS (THAILAND) :
 ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661
SRISIAM LOGISTICS :
 ที่อยู่จดทะเบียน เลขที่ 77 /331 อาคารเดอะวอเตอร์ฟรอด์ รามา ชั้น 2 สุขมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 ที่อยู่สำนักงาน 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661