หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- กรมศุลกากร www.customsclinic.org
- กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th
- กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th
- กรมศุลกากร www.customs.go.th
- กระทรวงสาธารณสุข www.pinkform.com
- หอการค้าไทย www.thaichamber.org
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย www.port.co.th
- การท่าอากาศสุวรรณภูมิ www.suvarnabhumiairport.com
- สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย www.ctat.or.th
- สมาคมตัวแทนรับอนุญาตไทย www.tacba.or.th
- สมาคมคัวแทนออกของอิเลคโทรนิกส์ไทย www.eca.or.th
     

- ขนส่งสินค้าผ่านแดน (CLMV)

- ขนส่งสินค้าภายในประเทศ (DOMESTICS)

- บริการพิธีการศุลกากร ทางเรือ, อากาศ และทางบก

- บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FREIGHT FORWARDER & WORLDWIDE AGENT)

- บริการอื่นๆ

     
 
AEC HUB LOGISTICS (THAILAND) :
 ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661
SRISIAM LOGISTICS :
 ที่อยู่จดทะเบียน เลขที่ 77 /331 อาคารเดอะวอเตอร์ฟรอด์ รามา ชั้น 2 สุขมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 ที่อยู่สำนักงาน 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661