บริการพิธีการศุลกากร ทางเรือ, อากาศ และทางบก  


การขนส่งผ่านแดน ไทย-ลาว
- ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย-ลาว ทางรถยนต์ตามด่านต่างๆ ได้แก่ หนองคาย-ท่านาแล้ง, นครพนม-ท่าแขก, มุกดาหาร-สวันนะเขต, พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก เป็นต้น
- สามารถให้บริการ one stop services จากต่างประเทศผ่านไทยไปลาว
- เป็นผู้ประกอบการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยบริษัทมีรถบรรทุกทั้ง 4 ล้อและเทลเลอร์คอยให้บริการขนส่งสินค้า

การขนส่งสินค้าทางเรือ
- ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือแบบเต็มตู้ (FCL) และไม่เต็มตู้ (LCL) ทั้งในด้านนำเข้าและส่งออก
- ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door Services
- One Stop Servives โดยสามารถให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้า และส่งออก รวมถึงการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ, อากาศ และทางรถบรรทุก

บริการเดินพิธีศุลกากร
- ให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก ทางเรือ รถยนต์ และทางเครื่องบิน
- เป็นตัวแทนออกของมาตรฐานเออีโอ ลำดับที่ 145
- ให้บริการเดินเรื่อง Certificate of Origin, C/O Chamber, Form D and Form E, Livestock
- ให้บริการเดินพิธีการสำหรับสินค้าเข้าเขตปลอดอากร (Free zone)

ผลงาน

 
 
     

- ขนส่งสินค้าผ่านแดน (CLMV)

- ขนส่งสินค้าภายในประเทศ (DOMESTICS)

- บริการพิธีการศุลกากร ทางเรือ, อากาศ และทางบก

- บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FREIGHT FORWARDER & WORLDWIDE AGENT)

- บริการอื่นๆ

     
 
AEC HUB LOGISTICS (THAILAND) :
 ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661
SRISIAM LOGISTICS :
 ที่อยู่จดทะเบียน เลขที่ 77 /331 อาคารเดอะวอเตอร์ฟรอด์ รามา ชั้น 2 สุขมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 ที่อยู่สำนักงาน 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661