บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FREIGHT FORWARDER & WORLDWIDE AGENT)  

การขนส่งสินค้าทางเรือ

- ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือแบบเต็มตู้ (FCL) และ ไม่เต็มตู้ (LCL) ทั้งในด้านนำเข้าและส่งออก
- ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door Services ผ่านตัวแทนของบริษัทมากกว่า 50 บริษัททั่วโลก
- One Stop Services โดยสามารถให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้า และ ส่งออก รวมถึงการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน

- ให้บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินทั้งนำเข้า และส่งออก
- ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door Services ผ่านตัวแทนของบริษัทมากกว่า 50 บริษัททั่วโลก
- One Stop Services โดยสามารถให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้า และ ส่งออก รวมถึงการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน
     

- ขนส่งสินค้าผ่านแดน (CLMV)

- ขนส่งสินค้าภายในประเทศ (DOMESTICS)

- บริการพิธีการศุลกากร ทางเรือ, อากาศ และทางบก

- บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FREIGHT FORWARDER & WORLDWIDE AGENT)

- บริการอื่นๆ

     
 
AEC HUB LOGISTICS (THAILAND) :
 ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661
SRISIAM LOGISTICS :
 ที่อยู่จดทะเบียน เลขที่ 77 /331 อาคารเดอะวอเตอร์ฟรอด์ รามา ชั้น 2 สุขมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 ที่อยู่สำนักงาน 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661