บริการอื่นๆ  
วิสัยทัทน์
• มุ่งบริการชั้นนำ ผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลากรเพื่อบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายความสามารถการให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ
 
พันธกิจ
• 1. บริการด้านโลจิสติกส์ด้วยความรู้ความชานาญในการขนส่งผ่านแดนต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการทาพิธีการศุลกากร แบบครบวงจร
• 2.ขนส่งทั่วไทย ก้าวไกลสู่เพื่อนบ้าน ด้วยมาตรฐานการให้บริการ เพื่อรวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย
 
เป้าหมาย
• การทาธุรกิจด้านขนส่งโลจิสติกส์แบบครบวงจร คือการเป็นมืออาชีพ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด
 
 

มีตู้ Container ให้เช่า

มีบริการแรงงาน และเครื่องมือกล ในการบรรจุ และเคลื่อนย้ายสินค้า

รับปรึกษาการดำเนินการทางพิธีการศุลกากร โดยผู้ชำนาญการระดับพิเศษ

     

- ขนส่งสินค้าผ่านแดน (CLMV)

- ขนส่งสินค้าภายในประเทศ (DOMESTICS)

- บริการพิธีการศุลกากร ทางเรือ, อากาศ และทางบก

- บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FREIGHT FORWARDER & WORLDWIDE AGENT)

- บริการอื่นๆ

     
 
AEC HUB LOGISTICS (THAILAND) :
 ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661
SRISIAM LOGISTICS :
 ที่อยู่จดทะเบียน เลขที่ 77 /331 อาคารเดอะวอเตอร์ฟรอด์ รามา ชั้น 2 สุขมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 ที่อยู่สำนักงาน 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661